Trine

Trine sin hobby er skyting, fotball, handball og dans ! Trine har blitt Norgesmester 2 ganger i sportsskyting der ho har delteke i kl. R 12. I DFS skyting har ho skote i klasse ASP og har no gått over i  klasse REK og skal på LS2012 

Trine er født den 24.03.2001

Trine er heilt gal etter Justin Bieber !  Ho høyrer  spesielt mykje på Justin Bieber !  Hennes største drøm er å få møte han …….   Ho spelar Fotball og handball i Syril J01

jorn@njos.net      © Jørn Njøs