Jørgen

Jørgen er født den 09.04.2007 Han er litt for ung til å vere med på så mykje 

Men han leiker ute og er med venner.

jorn@njos.net      © Jørn Njøs