Fjordane krets

Her vil eg prøve og legge ut relevant informasjon om Fjordane krets!


Leiar i Fjordane krets er:

Jørn Njøs

Hanahaug 7

6863 Leikanger

Tlf. 975 17 600


Leiar i u-utvalet i kretsen er:

Janne Haugnes

Tlf. 977 96 688

Mail: j-haugne@online.no


jorn@njos.net      © Jørn Njøs