Janne

Janne er fødd den 03.08 1972.

janne

SKyting er også ein av Janne sine hobbyar. Ho driv også med bedriftsfotball, handball på Syril sitt 4. divisjonslag.

Ho jobbar hjå Statens vegvesen som arkivmedarbeidar.

jorn@njos.net      © Jørn Njøs