Samlagsskyting rek/junior

Sogn Indre gjekk til topps på samlagsskytinga på landsdelskretsstemna i Førde.

På laget skaut Lars Ove Dulsvik (100), Jon-Hermann Hegg (100), Oddbjørn Eggum (99) og ankerkvinne Helene Johansen Vikøren (99) Totalt: 398.

Link til resultata!

Gratulera så mykje!

jorn@njos.net      © Jørn Njøs