Lagskyting grovfelt

Lagskyting grovfelt

Det skal skytast om pokalen i 10 år. Skyttarlaget med flest aksjar etter dei nemde år, får pokalen til eige.

Ved likheit i aksjar tel ein saman treff for å kåre ein vinnar.

 

2010             Førde til odel og eige

2011 ny pokal

2011             Leikanger                         110 treff

2012             Leikanger                         115 treff

jorn@njos.net      © Jørn Njøs