Lagskytinga for lag

Leikanger til topps under lagskytinga for lag!

På laget til Leikanger skaut Svein Kåre Furre (95), Marianne Stigen (96) og Per Ove Fossheim (99).

Gratulerar så mykje! 

jorn@njos.net      © Jørn Njøs