Finalegrenser

No er finalegrensene sett og er som fylgjer

Baneskyting:

Klasse 3-5: 233 (49 stk.) • 5 medaljar

Beste u/20 år: 237 (4 stk. ) • 1 pokal

Dame: 233 (9 stk.) • 3 medaljar

Kl. 2: 235 (5 stk.) • 1 medalje

Kl. V 55: 243 (4 stk.) • 1 medalje

Klasse V65: 246 (8 stk.) • 2 medaljar

Klasse V73: 246 (7 stk.) • 2 medaljar

Klasse rekrutt:  243 (9 stk.) • 4 medaljar

Kl. Eldre rekrutt: 248 (7 stk.) 3 medaljar

Klasse junior: 245 (10 stk.) • 3 medaljar


Feltskyting:

Klasse 2-5: 26 treff (33 stk.) • 5 medaljar

Klasse V65: 29 treff (7 stk.) • 2 medaljar

Klasse V73: 29 treff (9 stk.) • 2 medaljar

Klasse rekrutt:  27 treff (12 stk.) • 4 medaljar

Kl. Eldre rekrutt: 29 treff (11 stk.) 3 medaljar

Klasse junior: 29 treff (11 stk.) • 3 medaljar


jorn@njos.net      © Jørn Njøs