Samlagsskyting

Samlagsskyting

Senior

Det skal skytast om pokalen i 10 år. Det samlaget med flest aksjar får pokalen til eige. Ved likheit i aksjar tel ein saman poeng. Vinnar er det samlaget med flest aksjar (og ev. poeng.) Deretter omskyting vis fortsatt likeheit.

 

Ny pokal i 2010:

2010             Sunnfjord               384

2011             Nordfjord               381

2012             Nordfjord               384

 

U23 lag

Same reglar som ovanfor. Fyrste gong 2008.

2008             Sunnfjord               371

2009             Nordfjord               370

2010             Nordfjord               364

2011             Sogn Indre             376

2012             ikkje skoten om

 

Veteran

Same reglar som ovanfor. Fyrste gong 2007.

2007             Sogn Ytre                391

2008             Sunnfjord               389

2009             Sogn Indre             397

2010             Nordfjord               396

2011             Sunnfjord               395

2012             Sogn Indre             397

 

Rekrutt/junior

Ny pokal i 2011. Det skal skytast om pokalen i 4 år. Ved likheit i aksjar, går pokalen til det beste resultatet blant dei som står likt. Deretter omskyting.

2011             Sunnfjord               393

2012             Sogn Ytre                394

 

Lagskyting for lag

2010             Knipenborg

2011             Førde                       290

2012             Leikanger               288

 

jorn@njos.net      © Jørn Njøs