Felthurtig

Sparebank vest pokal (felthurtig)

Det skal skytast om pokalen i 10 år. Den med flest aksjar etter 10 år får pokalen til eige. Ved ev. likheit i aksjar tel ein summerare in skytetider. Skyttaren med flest aksjar og kortast skytetid blir  rangert som vinnar.

Ved ytterlegare likheit er det omskyting

 

2008      Atle Lunde til odel og eige

Nytt krus i 2009

2009      Alf Holsen                               9.06

2010      Ikkje skoten om

2011      Leiv Reksten                          12.70

2012      Per Ove Fossheim                12.61

jorn@njos.net      © Jørn Njøs